Az átlagköltség-egyenértékű egységek és a FIFO költség-egyenértékű egységek közötti különbség

A gyártási létesítményekben egyenértékű termelési egységeket számítanak ki, hogy megállapítsák a tanszéki munkafolyamat-készlet értékét a számviteli időszak végén. Az EUP-k képviselik azon késztermékek számát, amelyeket a közvetlen anyagok, a közvetlen munkaerő és a gyártási általános inputok felhasználásával lehetett volna előállítani az időszak során. Az EUP kiszámításának módszerei némileg eltérnek a súlyozott átlagköltségek és az első, az első kiadás költségei között.

A közvetlen anyagok és a konverziós költségek elszámolása

Mindkét költségszámítási módszernél a közvetlen anyagok és az átállási költségek - a közvetlen anyagok és a közvetlen anyagoknak a befejezett egységekké történő átalakításához szükséges - általános költségei kiszámításra kerülnek az EUP meghatározásakor. Közvetlen anyagokat adhatunk a gyártási folyamat elején, vagy egyenletesen fogyaszthatják el a folyamat során. A konverziós költségeket általában a termelési folyamat során egyenletesen terhelik. Az EUP kiszámításához fontos tudni, hogy a WIP leltár kezdete és a WIP befejezése a közvetlen anyagok és a konverziós költségek tekintetében a százalékos arányt külön-külön, minden egyes költségtípus esetében külön százalékban állapítja meg.

Súlyozott átlag EUP-számítás a közvetlen anyagok esetében

A súlyozott átlagköltség-számítási módszer szerint a kezdeti WIP-t elkezdték és befejezték a jelenlegi időszakban, függetlenül attól, hogy mikor kezdődtek meg az egységek. Ezért az EUP kiszámításakor a jelenlegi időszakban átadott (befejezett) egységeket 100 százalékkal megszorozzuk. A WIP-egységek befejezése szorozódik a teljesnek tekintett százalékkal. Ezeket a két terméket hozzáadják, hogy megkapják a közvetlen anyagok súlyozott átlagát.

FIFO költségszámítás EUP számítás a közvetlen anyagok esetében

A FIFO költségszámítások alapján az EUP kezdő WIP-egységeit úgy számítják ki, hogy a kezdeti WIP-egységeket az időszak elején befejeződő százalékkal megszorozzuk, mivel a befejezett százalékarányt az előző időszak számításai tartalmazzák. Ha a folyamat elején közvetlen anyagok kerülnek hozzáadásra, akkor a kezdeti WIP-egységek száma nulla százalékkal megszorozható, mivel az összes közvetlen anyagot elfogyasztották az előző időszakban. Az aktuális periódusban elkezdett és befejezett egységek - egyenlő a mínusz kezdeti WIP-egységekkel átvitt egységekkel - az EUP kiszámításakor 100% -kal szorozódnak. A WIP-egységek befejezése szorozódik a teljesnek tekintett százalékkal. Ezeket a három terméket hozzáadják, hogy a közvetlen anyagok súlyozott átlagát adja meg.

A súlyozott átlag EUP-számítás a konverziós költségekre

Mint a közvetlen anyagok esetében, a súlyozott átlagköltségek szerint a kezdeti WIP-t elkezdték és befejezték az aktuális időszakban, függetlenül attól, hogy mikor kezdődtek meg ténylegesen az egységek. Ismét, az aktuális időszakban átadott összes egységet 100 százalékkal megszorozzuk az EUP súlyozott átlagköltségek kiszámításakor. A WIP-egységek végét a konverziós költségekkel összefüggésben megszorozzák a teljesnek tekintett százalékkal. Fontos megjegyezni, hogy az átváltási költségek teljességének százalékos aránya valószínűleg nem lesz ugyanaz a százalékos arány a közvetlen anyagok esetében. A két termék hozzáadódik ahhoz, hogy az átváltási költségek súlyozott átlagos EUP-jét kapja.

FIFO költségszámítás EUP számítás a konverziós költségekre

A közvetlen anyagokhoz hasonlóan a FIFO költségszámításánál az EUP kezdeti WIP-egységeit úgy számítják ki, hogy a kezdeti WIP-egységeket az átváltási költségek tekintetében megszorozzuk az időszak elején befejezni kívánt százalékkal. Az aktuális periódusban elkezdett és befejezett egységek - egyenlő a mínusz kezdeti WIP-egységekkel átvitt egységekkel - az EUP kiszámításakor 100% -kal szorozódnak. A WIP-egységek befejezése szorozódik a teljesnek tekintett százalékkal. Ez a három termék hozzáadódik a konverziós költségek súlyozott átlagos EUP-jéhez. Ne felejtse el, hogy az EUP kiszámításakor megmaradó százalékot használja a WIP elindításához, és használja az EUP kiszámításakor kitöltött százalékot a WIP konverzió költségeinek és a közvetlen anyagoknak a FIFO költségköltsége alatt történő befejezéséhez.

 

Hagyjuk Meg Véleményét