Biztonsági eljárások és szabályok az iparágakban

Az ipari biztonsági eljárások és szabályok a 19. századból származnak, amikor az Egyesült Államok elfogadta az első törvényt a gyárak munkafeltételeinek szabályozására. Azóta a szövetségi és állami jogszabályok, az önkéntes szervezeti biztonsági programok és az ipari biztonság állapotának meghatározására irányuló vizsgálatok révén alakultak ki. A mai napon a Munkaügyi Minisztérium szabályozza az ipari biztonságot. Az ipari biztonsági eljárásoknak és szabályoknak négy különböző aspektusa van: a fejlesztés, a kommunikáció, a végrehajtás és az előnyök.

Fejlesztés

A munkaadóknak minden iparágban azonosítaniuk kell a munkahelyi veszélyeket, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályokat és eljárásokat fejleszteniük kell, és megfelelő nyilvántartást kell vezetniük a szervezet egészségi állapotáról és biztonságáról. A munkahelyi biztonsági szabályok és eljárások kifejlesztése segíti a munkáltatókat a munkavállalóknak a káros körülményeknek való kitettség csökkentésében. A munkahelyi sérülések és halálesetek esetén is korlátozza a felelősségüket, mivel a biztonsági szabályokat és eljárásokat létrehozó munkáltatók nem tekinthetők hanyagnak a munkavállalóik védelmében.

közlés

A legjobb gyakorlatnak megfelelően minden iparágban a munkáltatóknak világos és formális módon közölniük kell a munkavállalók munkahelyi biztonsági szabályait és eljárásait, valamint képezniük kell, hogy hogyan felelnek meg a megadott követelményeknek. A biztonsági szabályok és eljárások kidolgozása nem hatékony, ha nincs megfelelő munkavállalói tudatosság és megértés. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági törvények értelmében a munkaadók számára jogi követelmény, hogy tájékoztassák a munkavállalókat a meglévő munkahelyi veszélyekről, kiképezzék őket, hogyan lehet elkerülni az ilyen veszélyeket, valamint arra, hogy tájékozódjanak arról, hogyan tudnak jelentést tenni a jogsértésekről, vagy bármilyen sérelmükről, amely az esetlegesen felmerülhet. munkájuk során.

Végrehajtás

A Munkaügyi Minisztérium a Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Igazgatóságon, az enyém biztonsági és egészségügyi közigazgatáson és a tisztességes munkaügyi normákról szóló törvényen keresztül biztosítja az összes iparág munkavállalóinak biztonságát. Az ipari biztonság jogi rendszere jogokat teremt a munkavállalók számára, és kötelezettségeket ró a munkaadókra. Ennek eredményeképpen a munkáltatók általános kötelessége, hogy munkahelyüket súlyos, elismert veszélyek nélkül tartsák. Kötelességük van továbbá betartani a Munkaügyi Minisztérium által megállapított szabványokat és minden egyéb, az iparukra vonatkozó szabályozást. Szabálysértések esetén a munkavállalók követeléseket nyújthatnak be a végrehajtó szervekhez, amelyek bizonyítottan a munkaadó számára különféle szankciókkal járnak, beleértve a kártérítést és a bírságot, valamint a működési engedélyek felfüggesztését.

Előnyök

Számos előnnyel jár a biztonságos és egészséges munkahelyi környezet fenntartása és az ipari biztonsági törvények betartása. A fő előny az, hogy az emberi erőforrásokat a legnagyobb szervezeti eszközként védi. Az ipari biztonsági törvények biztonságos munkahelyet biztosítanak az iparágaknak, ami hozzájárul az iparágak vonzerejéhez, növekedéséhez és sikeréhez az egész nemzeten belül. munkahelyi sérülések és halálesetek, amelyek kártérítést igényelnek, mint az ipari biztonsági törvények kidolgozása előtt.

 

Hagyjuk Meg Véleményét