Biztonság és minőségellenőrzés az üzleti életben

A minőség ellenőrzésénél mérheti a vállalat kimeneteit, és korrigáló intézkedéseket hoz, ha nem gyárt termékeket a szabványoknak megfelelően. Használja ugyanazt az eljárást, hogy a termelés ne veszélyeztesse a munkavállalók egészségét és biztonságát, és hogy a fogyasztók biztonságosan használhassák termékeit. A kapcsolódó változók mérése mind a telephelyen, mind a fogyasztókkal elvégezheti olyan ellenőrzéseket, amelyek biztosítják, hogy megfeleljenek a kívánt biztonsági és minőségi szinteknek.

Dokumentációs nyilvántartási eljárások és eredmények

A dokumentumok ellenőrzése a biztonsági és minőségirányítási rendszerek fontos jellemzője. Hozzon létre olyan dokumentációt, amely részletezi az egyes munkák végrehajtása során követendő eljárásokat, és győződjön meg róla, hogy az elavult verziók eltávolításra kerülnek a használatból. Bárki, aki írja vagy módosítja az eljárást, aláírja és benyújtja azt jóváhagyásra a felügyelőnek. A felügyelő aláírja és jóváhagyja a jóváhagyott dokumentumot, és felelős annak biztosításáért, hogy azt a hatálybalépési időponttól kezdve használják.

Nem megfelelőségi jelentések Főbb problémák Problémák

Biztonsági és minőségirányítási rendszerének lényege a nem megfelelőség vagy az incidens jelentés. A "nem megfelelőség" a jellemzően a minőség szempontjából használt kifejezés, míg a biztonsági kérdésekben a gyakoribb kifejezés az "incidens". Az eljárásoknak részletesen meg kell adniuk a jelentéstételi követelményeket, amikor a munkavállalók tudomására jutnak egy nem megfelelőségről vagy eseményről. Az eljárás általában egy olyan űrlapot tartalmaz, amely a munkavállalók számára megadja az összes releváns részletet a problémáról, amelyet tanúskodtak. A jelentés visszatér a biztonságért és a minőségért felelős alkalmazottakhoz. Meg kell határozniuk, hogy mi történt rosszul, és hogyan lehet megakadályozni a helyzet ismétlődését.

Képzés biztosítja az alkalmazottak hatáskörét

A munkavállalók képzése a balesetek csökkentésének és a minőség javításának kulcsfontosságú tényezője. Amikor a munkavállalók tudják, hogyan kell biztonságosan és teljes mértékben használni a berendezéseket, és ha ismerik a megfelelő eljárásokat, képesek lesznek elkerülni a nem biztonságos helyzeteket, és következetesen magas színvonalú kimenetet hoznak létre. Döntse el, hogy az egyes pozíciók milyen képzést igényelnek, győződjön meg róla, hogy minden munkavállaló elvégezte a meghatározott képzést, és dokumentálja az összes képzést, hogy a kompetenciákat ellenőrizni lehessen.

Karbantartás Csökkenti a hibákat

Az eljárások egy sora a berendezések karbantartását foglalja magában. A rosszul karbantartott berendezések nem biztonságosak, és gyakran nem biztosítják a megadott teljesítményt. A berendezés karbantartási eljárásainak részletesen meg kell határoznia, hogy a munkatársaknak milyen munkát kell végezniük, a munkatervvel együtt, és ki felelős a munka elvégzéséért. Egy külön fejezetnek fel kell jegyeznie az elvégzett munkát, mikor megtörtént, ki csinálta, és a felmerült problémákat.

Jelentések rögzítik a haladást

A biztonsági és minőségi kérdések minden szempontjának pontos nyilvántartása a műveletekben segít a folyamatos fejlesztésben. A nem megfelelőségre vagy az eseményekre adott korrekciós intézkedésekről szóló jelentések nyomon követik a válasz hatékonyságát. A munkavállalói képzésről és a berendezések karbantartásáról szóló jelentések biztosítják, hogy a személyzet és a gépek optimális szinten működjenek. Az ügyfelekkel való együttműködésről és az ügyfelek elégedettségéről szóló jelentések külső visszajelzést adnak a minőségről és a termékbiztonságról. Ezek a jelentések lehetővé teszik a folyamatos problémák azonosítását és további lépéseket a műveletek javítása érdekében.

 

Hagyjuk Meg Véleményét